Σημείωμα #1418

Αύξων Αριθμός1418
Σημείωμα Χρονολογία14 ’Ιανουαρίου 1316
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ θεοῦ ᾿Ιω(άννης) ἡερεὺς ἀπὸ χωρίου Λημόνας καὶ ἔδοκεν ἠς τὴν ἁγίαν μονὴ βούδη καματερὼν α' · ὡ Θεὸς μακαρήσην αὐτόν, χρονήας (Ϛ')ωλδ' (f. 119v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzès, Paris. 1588, σ. 35.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΛειμών
Ιδιότηςκληρικός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαιερέας (Ιωάννης)
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος ιερέως Ιωάννη
Σχόλιαθάνατος ιερέως Ιωάννη
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης
Ηλικία