Σημείωμα #1419

Αύξων Αριθμός1419
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1315/ 1316
Σημείωμα᾿Ετελειώθη ἡ παρο~υσα βίβλο(ς) χειρὶ ἁμαρτωλῶ ῾Ρωμανο~υ Χαρτοφύλακο(ς) τοῦ λ.μ. [- - -] | - - - (?) ἐν ἔτει· Ϛωκδ (f. 401r).
Κώδικας ΧρονολογίαΛέσβος, Μονῆς Λειμῶνος 70 (ἔτ. 1315/ 1316)
Εκδόσεις Σημειώματος
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΡωμανός
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαχαρτοφύλαξ (Ρωμανός)
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΡωμανός
Ηλικία