Σημείωμα #1423

Αύξων Αριθμός1423
Σημείωμα Χρονολογία20 Αὐγούστου 1316
Σημείωμα᾿Εγράφη τὸ παρὸν βιβλίον τῶν ἔργων καὶ ἡμερῶν | ῾Ησιόδου, διὰ χειρὸς ἐμοῦ Δημητρίου | τοῦ Τρικλινίου. τελειωθὲν ἐν μηνὶ | αὐγούστῳ εἰκοστῇ, ἰν(δικτιῶν)ος ιδ ης'. | ἔτους Ϛὦκδ ου·— (f. 78r).
Κώδικας ΧρονολογίαVenet. Marc. 464 [colloc. 762] (14ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, σ. 123-127. Turyn, Euripides, σ. 26- 27.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Επιγράμματα. ῾Ησίοδος
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔημήτριος Τρικλίνιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΔημήτριος Τρικλίνιος
Ηλικία