Σημείωμα #1422

Αύξων Αριθμός1422
Σημείωμα Χρονολογία᾿Απρίλιος 1316
Σημείωμα᾿Εγράφη ἐν ἔτει Ϛωκδ' ἰνδ. ιδ' μηνὶ ᾿Απριλλίῳ τελεσθὲν διὰ χειρὸς Μάρκου ἱερομονάχου.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. ᾿Εσφιγμένου 56
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', σ. 177.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηναῖον Νοεμβρίου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜάρκος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςκληρικός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαιερομόναχος (Μάρκος)
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜάρκος
Ηλικία