Σημείωμα #1491

Αύξων Αριθμός1491
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούνιος 1321
Σημείωμα᾿Επληρώθη τὸ παρον, τετρα|εὐάγγελον ἐν μηνι Ϊουνίω | (ἰνδικτιῶνος) δ' ἔτους Ϛωκθ' (f. 287r).
Κώδικας ΧρονολογίαStaatl. Lenin - Bibliothek 15
Εκδόσεις ΣημειώματοςTreu, Testament, ó. 324.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤέσσερα εὐαγγέλια
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία