Σημείωμα #1512

Αύξων Αριθμός1512
Σημείωμα Χρονολογία1 Μαρτίου 1323
Σημείωμα᾿Ετελειώθη ἡ παροῦσα βίβλος μηνὶ μαρτίῳ α', ἡμέρας δ' τοῦ Ϛωλα' ἔτους διὰ χειρὸς ἐμοῦ μοναχοῦ Γεωργίου.......καὶ ἰητροῦ τοῦ βασιλικοῦ ξενῶνος, ἐπὶ τῆς βασιλείας Κομνηνοῦ κυρ. ᾿Ανδρονίκου Παλαιολόγου, ταραττομένου μετὰ τοῦ ἐγγόνου αὐτ. κυρ. ᾿Ανδρονίκου τοῦ Παλαιολόγου καὶ βασιλέως τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ (f. 236r).
Κώδικας ΧρονολογίαScorial Υ. — ΙΙΙ. — 14
Εκδόσεις ΣημειώματοςMiller, Escorial, ó. 255.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιατρικά κείμενα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία