Σημείωμα #1513

Αύξων Αριθμός1513
Σημείωμα Χρονολογία21 Μαρτίου 1323
Σημείωμα[*] α) ’Ετελειώθ(η) ἡ παροῦσα βίβλος μη(ν)ῒ μαρτ(ίῳ) κα' · ἐν ετ(ει) Ϛωλα·— (f. 112r).
[*] β) Ιωάννου πέφηκεν αὑτηΐ βίβλος. (f. 193v).
[*] γ) + τῶ συντελεστῆ τῶν καλῶν | θ(ε)ῶ χάρις ἀμήν + | Μιχαὴλ τῶ ᾿Ιω(άνν)η χαίροις + | ἀμήν ++ (f. 245r).Κώδικας ΧρονολογίαFirenze, Laurent. 7, 30 (ἔτ. 1323)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 148- 150. Montfaucon, Palaeographia, ó. 68.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΓρηγορίου Νύσσης ῎Εργα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουδωρεά χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία