Σημείωμα #1522

Αύξων Αριθμός1522
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1323
Σημείωμαἔτει Ϛωλα' ἰνδ. Ϛ'
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Palat. 120
Εκδόσεις ΣημειώματοςStevenson, Cod. Palat., ó. 57.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου τοῦ τῆς Κλίμακος Κλῖμαξ
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία