Σημείωμα #1539

Αύξων Αριθμός1539
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1325/ 1326
Σημείωμα᾿Ετελιώθ(η) ἡ παροῦσα δέλτ(ος) ἐν ἔτει Ϛωλδ' διὰ χειρὸς Δωροθέου τλήμονος τάχα καὶ μοναχοῦ.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Κουτλουμουσίου 133
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 286.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου τοῦ τῆς Κλίμακος, Κλίμαξ
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία