Σημείωμα #1546

Αύξων Αριθμός1546
Σημείωμα Χρονολογία15 Μαΐου 1326
Σημείωματὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐκοιμήθη ἡ δούλη τοῦ θεοῦ Μηχ(α)λοῦ ἡ κώρη τοῦ Αγαπητοῦ καὶ ἔδοκεν εἰς τὴν ἁγίαν μονὴν μοσχινάρι σκροφάδιο διὰ τὴν ψυχὴν της, χρωνή(ας) (Ϛ)ωμδ'. (f. 220v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Paris, 1588, ó. 45.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία