Σημείωμα #1547

Αύξων Αριθμός1547
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούνιος 1326
Σημείωμα+ ἐτελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον διὰ χειρὸς ἐμοῦ ἰω(άνν)ου ἀναγνώστ(ου) τοῦ καλλιάνδρ(ου) κατὰ μῆνα ἰούνιον ἰν(δικτιῶνος) θ ἔτους Ϛωλδ + (f. 79r).
Κώδικας ΧρονολογίαSalamanca, Bibl. Univ. 31 [olim 1- 1- 18)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Euripides, ó. 96. Graux- Martin, Espagne, ó. 157. Tovar, Cat. Salamantinae, ó. 21.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Οππιανοῦ, ῾Αλιευτικά
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία