Σημείωμα #1550

Αύξων Αριθμός1550
Σημείωμα Χρονολογία15 ᾿Οκτωβρίου 1326
Σημείωμα᾿Εγράφη αὕτη ἡ θεία βίβλος ἐν τῷ Ϛωλε ἔτει ἰνδ. ι' μηνὶ ᾿Οκτωβρίου ιε' καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθε ὑπὲρ ἐμοῦ ᾿Ιωάσαφ πατέρες ἅγιοι διὰ τὸν Κύριον.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων.Λαύρας Ι 201 (ἔτ. 1327)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣπ. Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 213.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον Σεπτεμβρίου - Φεβρουαρίου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία