Σημείωμα #1549

Αύξων Αριθμός1549
Σημείωμα ΧρονολογίαΣεπτέμβριος 1326
Σημείωμα῎Ετους Ϛωλε' ἰνδ. ι' μηνὶ Σεπτεμβρίω
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Πρωτάτου 53 (14ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α' , ó. 8.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠαλαιά Διαθήκη
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία