Σημείωμα #1552

Αύξων Αριθμός1552
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1326
ΣημείωμαΤέλος εἴληφε τῆςδε τῆς βίβλου ετους Ϛωλδ', ἰνδ. θ'. + (f. 271).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 566 [Reg. 2309] (ἔτ. 1326)
Εκδόσεις ΣημειώματοςMontfaucon, Palaeographia, ó. 68.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΓρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ, ῾Ομιλίαι
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία