Σημείωμα #1553

Αύξων Αριθμός1553
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1326/ 1327
Σημείωμα+ ἔτους Ϛωλε' ἰν(δικτιῶν)ος ι· — (f. 280v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 605
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., ó. 133. Devreesse, Cod. Vat. ΙΙΙ, ó. 10.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Ισαάκ τοῦ Σύρου Λόγοι ἀσκητικοί
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία