Σημείωμα #156

Αύξων Αριθμός156
Σημείωμα Χρονολογία1049-1050
Σημείωμα+ τελοσ συν θεω των εξ μηνων του συναξαριου· ετελιωθη δε εν ετει Ϛφνη σεληνησ κυκλω γ ηλιου κυκλω Ϛ γραφεν δια χειρων αχρειων σαβα μοναχου αμαρτωλω και ελαχιστω μονησ τησ υπε(ερενδοξου) θεοτοκου του καλαμιου· οι εντυγχανωντεσ ευχεσθε υπ᾿εμου+
Κώδικας ΧρονολογίαLaur. S. Marci 787. Έτος 1049- 1050
Εκδόσεις ΣημειώματοςLake, Dated Mss., τ. Χ, σ. 10. Turyn, Cod. Vat. σ. 23. Bandini, Cat. Laurent., τ. ΙΙΙ, Supplementa, σ. 40. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, σ. 728- 729. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 159.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηνολόγιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΣάβας
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
ΜονήΜονή Θεοτόκου Καλαμίου
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΟ Παπαδόπουλος - Κεραμέας το εκδίδει με διαφορές στην ορθογραφία και στο τέλος · "Τέλος σύν Θεῶ τῶν ἕξ᾿ μηνῶν τοῦ συναξαρίου· ἐτελιώθη δὲ ἐν ἔτει ,ςφνη σε(λήνης) κύ(κλος) γ' ἡλίου κύ(κλος) ς' γραφὲν διὰ χειρῶν ἀχρεῖων Σάβα μοναχοῦ ἁμαρτωλῷ καὶ ἐλαχίστω μονης τῆς ὑπ(εραγίας) Θ(εοτό)κου τοῦ Καλαμίου (;)· οἱ ἐντυγχάνοντες εὔχεσθαι ὑπ(ὲρ αὐτοῦ ;).
Όνομα, ΕπώνυμοΣάββας
Ηλικία