Σημείωμα #1560

Αύξων Αριθμός1560
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιανουάριος 1333
Σημείωμα+ τῷ θ(ε)ῷ χάρϊς, ἀμήν· | + ἔτους Ϛοῦ ωοῦ . μαου' · μηνΐ ἰαννουαρΐω · ἰν(δικτιῶν)ος αης'· (f. 263r).
Κώδικας ΧρονολογίαOxford, Bodl. Auct. Τ. 5. 28 (ἔτ. 1333)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Gr. Brit., ó. 97.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΓρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ, ῾Ομιλίαι
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία