Σημείωμα #1562

Αύξων Αριθμός1562
Σημείωμα ΧρονολογίαΜάϊος 1333
Σημείωμα᾿Ετελειώθη μη(νὶ) μαΐῳ ἰνδ. α' ἔτους Ϛωμα' (f. 288).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπ. 306 (ἔτ. 1333)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 63. Politis, Schreiberschule, ó. 262.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ερμηνεία εἰς τό κατά ᾿Ιωάννην Εὐαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία