Σημείωμα #1563

Αύξων Αριθμός1563
Σημείωμα Χρονολογία7 ᾿Ιουνίου 1333
ΣημείωμαΜηνὶ ᾿Ιουνίῳ ζ' ἰν(δικτιῶνος) α' ἔτους Ϛωμα ἐκοιμήθ(η) ὁ τιμιώτ(α)τ(ος) ἐν μ(ονα)χ(οῖς) καὶ ἡγιασμ(ένος) πατὴρ μου κῦρις Ματθαῖος.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Παντελεήμονος 19 (12ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Β', ó. 284.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον. ᾿Ωδαί. Κανών εἰς τήν Θεοτόκον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία