Σημείωμα #1566

Αύξων Αριθμός1566
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1331/ 1332
ΣημείωμαϚωμ' ἔτους. ᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν εἰρμολόγιον διὰ χειρὸς ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ ᾿Αντωνίου ἱερομονάχου καὶ δομεστίκου ξένου παρεπιδίμου. ἐκ γῆς ὑπάρχων. ἐκ χώρας τῶν ῾Ρωμαίων, διὰ πόθου δὲ Γεωργίου ἀναγνώστου υἱοῦ Στεφάνου τοῦ ᾿Αντιοχίτου.
Κώδικας Χρονολογία ἀρ. 276 (ἔτ. 1331/ 1332)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBenesevic, Opisanie, Ι, ó. 137. PLP 3935.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕἱρμολόγιον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία