Σημείωμα #1567

Αύξων Αριθμός1567
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1331/ 1332
ΣημείωμαϚωμ'
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 311 (ἔτ. 1331/ 1332)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣακκελίωνος, ᾿Εθν. Βιβλ., ó. 53.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία