Σημείωμα #1572

Αύξων Αριθμός1572
Σημείωμα Χρονολογία13 ᾿Απριλίου 1332
Σημείωμα+ ἐτελειώθη μηνὶ ᾿Απριλίῳ ιγ' τοῦ Ϛωμ' ἔτους ἰνδικτιῶνος ια' +.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Καυσοκαλύβια
Εκδόσεις ΣημειώματοςΚουρίλα, Καυσοκαλύβια, ó. 10.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Αποστόλου Παύλου, ἐπιστολαί
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία