Σημείωμα #1573

Αύξων Αριθμός1573
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1332/ 1333
Σημείωμα’Απὸ κτίσεως κόσμου εἰσὶν ἔτη Ϛωμα' · ἰν(δικτιῶνος) α + Απὸ δὲ τῆς ἐναν|θρωπήσεως τοῦ κ(υρίο)υ ἠμῶν Ι(ησο)ῦ Χ(ριστο)ῦ · | πεφύκασιν ἔτη, ατλγ. (f. 43v).
Κώδικας ΧρονολογίαGrottaferrata, Badia Greca B.b. VIΙΙ
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 182- 183.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜαρτύριον καί ἀκολουθία ἁγίας Μαρίνης κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία