Σημείωμα #1575

Αύξων Αριθμός1575
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1332/ 1333
Σημείωμα᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν εὐαγγέλιον ἐν ἔτει Ϛωμα'
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας Α 46 (ἔτ. 1332/ 1333)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣπ. Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 6. Θησαυροί, Γ', ó. 227.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία