Σημείωμα #1576

Αύξων Αριθμός1576
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1333
Σημείωμαἐτελειώθη τὸ παρὸν τυπικὸν διὰ συνδρομῆς καὶ ἐξόδου τοῦ τιμιωτάτου ἐν μοναχοῖς κυροῦ ἀκακίου ἐν ἔτει ἑξακισχιλιοστῶ ὀκτακοσιοστῶ μα ἰνδ. α. (f. 257v - 258r).Σωστή η ινδ.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας Λ 95 (905) (ἔτ. 1333)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBenesevic, Εἰδήσεις, ó. 77.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤυπικόν
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία