Σημείωμα #1582

Αύξων Αριθμός1582
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1334
Σημείωμα’Εγρά(φ)η ἐπὶ ἔ(τους) Ϛωμ[β'], ἰνδ. β', ἰνδ. β'· — (f. 224).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. Coislin 11
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac- similŽs, ó. 21. Devreesse, Coislin, ó. 108.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΝίκων ᾿Ιωάννης ὁ τῆς Κλίμακος. ᾿Ισαάκ ὁ Σύρος κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία