Σημείωμα #1588

Αύξων Αριθμός1588
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1334/ 1335
Σημείωμαδόξα τῶ Θ(ε)ῶ ἡμῶν. ἀμήν · ΖΩΗ ΦΩΣ ἔτους Ϛωμγ'
Κώδικας ΧρονολογίαΠατμ. 81 (ἔτ. 1334/ 1335)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΚομίνη, Πίνακες, ó. 18.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία