Σημείωμα #1594

Αύξων Αριθμός1594
Σημείωμα ΧρονολογίαΔεκέμβριος 1336
Σημείωμαεἰσ τουσ στωμε μηνὶ δεκεμβριου εχειροτονηθη επισκοπος βαρναβας της αρσυνωης καὶ πάμφου (f. 16).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. Suppl. 74
Εκδόσεις ΣημειώματοςΤσικνοπούλου, ᾿Επίσκοποι, ó. 180.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία