Σημείωμα #1599

Αύξων Αριθμός1599
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1336/ 1337
Σημείωμα+ ’Ετελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον διὰ χειρὸ(ς) ἐν ἔτει Ϛῶ, ῶ ῶ με' | βασιλεύοντος τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡ[μῶν] αὐθ(έν)τ(ου) [κα]ὶ | βασιλέως ᾿Ανδρονίκου τοῦ Παλαιολόγου · ἰν(δικτιῶν)ος ε' | Δημητρίου τοῦ Πυρούλη + Πυρούλη (f. 225r).
Κώδικας ΧρονολογίαFerrara, Bibl. Comunale Ariostea, ms. Classe ΙΙ, no. 155
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 188- 190. Λάμπρου, ᾿Αθηναῖοι, ó. 15- 16. Martini, Bibl. Ital., Ι, ó. 345.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΘεόκριτος. Πίνδαρος. ῾Ησίοδος. Φρύνιχος. Γεώργιος Χοιροβοσκός. Μάξιμος Πλανούδης
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία