Σημείωμα #1601

Αύξων Αριθμός1601
Σημείωμα Χρονολογία9 Φεβρουαρίου 1337
Σημείωμα+ ἐτελειώθη, μηνὶ φε(β)ρ(ουαρίῳ) θ· | ἰν(δικτιῶνος) ε' · ἔτουσ Ϛωμε' · χειρὶ | λουκᾶ μοναχοῦ τοῦ ἀθλίου καὶ ἐλεεινοῦ· + (f. 332a).
Κώδικας ΧρονολογίαΜετέωρα, Μονῆς Μεταμορφώσεως 455 (ἔτ. 1337)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΒέη, Μετέωρα, ó. 460.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία