Σημείωμα #1602

Αύξων Αριθμός1602
Σημείωμα Χρονολογία᾿Απρίλιος 1337
Σημείωμα+ ἐτελειώθη ἡ παροῦσα βίβλος διὰ χειρὸς ἐμοῦ ᾿Ιωάννου ἀναγνώστου| .... μηνὶ ἀπριλλίῳ ᾿Ιν. ε' | ἔτους Ϛωμε' (f. 101v).
Κώδικας ΧρονολογίαVindob. Philos. 219
Εκδόσεις ΣημειώματοςVorst-Delehaye, Cod. Hagiogr., ó. 37. Hunger, Katalog 1, ó. 326- 330. Bick, Schreiber, ἀρ. 24. Halkin, Fonds, ó. 396.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΓρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ ᾿Επιτάφια εἰς Μ. Βασίλειον, κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία