Σημείωμα #1628

Αύξων Αριθμός1628
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1339
Σημείωμα- - - - - - - -- - - - - - - -
μέμνησθε κἀμοὶ τοῦ γεγραφότι ξένω
ῥικνῶ ᾿Ιωσὴφ Τενέδου θυηπόλω - - -
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 2105
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠολίτη, ᾿Εθν. Βιβλ. 2105.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία