Σημείωμα #1630

Αύξων Αριθμός1630
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1339
Σημείωμαἐχρονίας τλθ' (f. 116).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1620 [Colbert 4472] (14ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Chypre, ó. 191.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία