Σημείωμα #1639

Αύξων Αριθμός1639
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1340/ 1341
Σημείωμα᾿Αθανάσιος τὴν μελουργὸν πυκτίδα
Ταύτην ἐμαῖς χερσὶ γέγραφα κοσμίως
᾿Εξ ἀντιγράφου πάνυ διωρθωμένου,
῎Οντος κἀκείνου τοῦ πάλαι Κουκουζέλη.
᾿Εξ ἀντιγράφου γέγραψα τὸ πυκτίον
᾿Αθανάσιος τοῦ Κουκουζέλη τό δε.
῎Ετους Ϛωμθ' (f. 390v).

Κώδικας Χρονολογία᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 884 (ἔτ. 1341/ 1341)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣακκελίωνος, ᾿Εθν. Βιβλ., ó. 159. VG 11, PLP. 374.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣτιχηράριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΑθανάσιος Κουκουζέλης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία