Σημείωμα #1640

Αύξων Αριθμός1640
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1340/ 1341
Σημείωμα᾿Εν ἔτει Ϛωμθ' Θεωνὰς ἐστιν ὁ τλήμον κ(αὶ) αμαρτωλὸς κ(αὶ) θύτ(ης) ὁ συμφονήσας κ(αὶ) δυσταχώσας τὴν θείαν ταύτην βίβλον · διὸ εὔχαισθαί μοι οἱ ἀναγινώσκοντες ταύτην. (f. 184v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 674
Εκδόσεις Σημειώματος’Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 135.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξαριστής
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι (; )
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία