Σημείωμα #1642

Αύξων Αριθμός1642
Σημείωμα ΧρονολογίαΜάρτιος 1341
ΣημείωμαΤέλος τοῦ παρόντος βιβλίου ἐν ἔτει Ϛωμθ' μηνὶ Μαρτίῳ, ἰνδικτ. θ' (f. 276).
Κώδικας ΧρονολογίαMosq. Staatl. Hist. Mus. 305 [269/ ἒἒἃῢΙ] (ἔτ. 1341)
Εκδόσεις ΣημειώματοςVladimir, Opisanie, ó. 418.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Ωρολόγιον. Τροπάρια, κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία