Σημείωμα #1641

Αύξων Αριθμός1641
Σημείωμα Χρονολογία14 Φεβρουαρίου 1341
Σημείωμα’Εγράφη ἡ παροῦσ(α) βίβλο(ς), διὰ χει|ρὸ(ς) π(α)π(ᾶ) Πέτρ(ου) υἱοῦ μαΐστ(ο)ρ(ος) ’Ιω(άννου) Οὐρ|λάνδ(ου), τὸ ἀπὸ χώρας Σολεντοὺς | μη(νὶ) φευρουαρίω, εἰς τ(ὰς) ιδ ἡμέ(ρᾳ) δ · ὥρ(ᾳ) Ϛ· | ᾿Επεὶ ἔτους · Ϛωμθ | ἰνδικ(τιῶνος) θ· (f. 131v).
Κώδικας ΧρονολογίαRoma, Bibl. dell’ Academia dei Lincei e Corsiniana, ms. Corsiniani 41. Ε. 9 [olim Rossi 290]
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 192- 194.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Οκτώστιχος. Εὐαγγέλια ἑωθινά ἀναστάσιμα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία