Σημείωμα #1658

Αύξων Αριθμός1658
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1342
ΣημείωμαΤῶ συντελεστῆ τῶν καλῶν | θ(ε)ῶ χάρις. | + Χ(ριστ)ὲ δίδου τοῖς ἐμοῖς πό|νοις χάριν. | + ῏Ω παντέφορε καὶ τριφωτο|δοσία · ἡ τῶ κράτει σου τὸ | πᾶν περιστϋχοῦσα · σκέπε | φρούρει φύλαττε τῷ | κτισομένῳ · | πίστει τὲ καὶ πόθῳ τὴν δέλτον ὅλην ταύτην | σὺν τῷ γράψαντι πανευτελῆ | γραφέα [sic]. Ματθαίῳ τῷ | ῥακενδύτῃ· + + + | ἔτους Ϛων' ἰνδικτ. ι'

η χρονολογία να διορθωθεί σε 1341/ 2 γιατί στο 1342 η ζ ινδικτιώνα.
Κώδικας ΧρονολογίαΧάλκη, Μονῆς Παναγίας 28 [olim Σωζόπολις, Μονῆς Προδρόμου 28] (ἔτ. 1342)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 268. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Μονή Προδρόμου, ó. 671.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία