Σημείωμα #1659

Αύξων Αριθμός1659
Σημείωμα ΧρονολογίαΜάϊος 1342
Σημείωμα᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον μηνὶ μαΐῳ ἰνδ. γ' ἔτους Ϛων' (f. 268r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 365 (ἔτ. 1342)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ-Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 70.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου τοῦ τῆς Κλίμακος, Λόγοι ἀσκητικοί
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία