Σημείωμα #1660

Αύξων Αριθμός1660
Σημείωμα Χρονολογία17 ᾿Ιουλίου 1342
ΣημείωμαΘ(εο)ῦ τὸ δῶρον καὶ Χ[αρίτωνος] πόνος. ᾿Ετελειώθη ἐν ἔτει Ϛων' ἰνδικτιῶνος ι' μηνὶ ἰουλ(ίω) ιζ' (f. 343).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρα Α 67 (ἔτ. 1342)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣπ. Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 8. Εὐστρατιάδου, Λαύρα, ó. 59. Politis, Schreiberschule, ó. 263.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία