Σημείωμα #1671

Αύξων Αριθμός1671
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1342/ 1343
Σημείωμαἐγράφη ἐν ἔτει Ϛωνα'
Κώδικας ΧρονολογίαΧάλκη, Μονῆς Παναγίας 46 (ἔτ. 1342/ 1343)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 287.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤυπικόν ἁγίου Σάβα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία