Σημείωμα #1672

Αύξων Αριθμός1672
Σημείωμα ΧρονολογίαΦεβρουάριος 1343
Σημείωμαἐτελειώθη ἐν ἔτει Ϛω· ω ω · να' · μηνὶ φευρουαρίω ἰν(δικτιῶνος) ια'· — (f. 180v).
Κώδικας ΧρονολογίαVenet. Marc. 431 [colloc. 794]
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 196.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Οπιανοῦ ῾Αλιευτικά. ᾿Αφθονίου Προγυμνάσματα. ῾Ερμογένους περί στάσεων. ῾Ομήρου ᾿Ιλιάς κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία