Σημείωμα #1683

Αύξων Αριθμός1683
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούλιος 1344
Σημείωμαχειρῶν ἐμῶν πόνημα καθειργνυμένω, Δημήτρ(ιος) εὐτελὴς | διάκονος Κανίσκης, ὁ καὶ Καβάσιλας ἔτους Ϛωοῦ πεντηκοστοῦ δευτέρου μη(ν)ὶ ἰουλλ(ίῳ) ἰν(δικτιῶνος) ιβ' — (f. 319v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 507 (ἔτ. 1344)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat. ó. 143. Devreesse, Cod. Vat. ΙΙ, ó. 356. PLP 10085.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Αγίου Μαξίμου ῎Εργα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία