Σημείωμα #1696

Αύξων Αριθμός1696
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιανουάριος 1345
Σημείωμα+ τέλος πάσης τῆς ἑξαβίβλου· + | + ἐτελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον μηνὶ ἰανν(ουα)ρίω ἰν(δικτιῶν|ος ιγ' · ἔτους Ϛωνγου· + (f. 205v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Ottob. 440
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 222- 229. Feron- Battaglini, Cod. Ottob., ó. 244. Verpeaux, HarmŽnopoulos, ó. 222.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚωνσταντίνου ᾿Αρμενοπούλου, ῾Εξάβιβλος
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία