Σημείωμα #1695

Αύξων Αριθμός1695
Σημείωμα Χρονολογία25 ᾿Ιουνίου 1346
Σημείωμα+ τέλος τῶν κατ᾿ ἐπιτομὴν ἱερῶν καὶ θείων κανόνων | + μηνὶ ἰουν(ίῳ) κε η'· ἰν(δικτιῶνος) ιδ'· + (f. 246r).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Ottob. 440
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 225. Verpeaux, HarmŽnopoulos, ó. 221.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚωνσταντίνου ᾿Αρμενοπούλου ῾Εξάβιβλος
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία