Σημείωμα #1707

Αύξων Αριθμός1707
Σημείωμα ΧρονολογίαΦεβρουάριος 1346
Σημείωμαα) Τὸ παρὸν βιβλίον γέγονεν ἐκ πάσης συνδρομῆς καί ἐξόδου τοῦ κυρ(ίου) Προκοπίου τοῦ Χαντζάμη καὶ ἀφιερώθη εἰς τὴν εὐ(αγῆ) μονὴν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Εὐγενίου τοῦ θαυματουργοῦ ψυχικῆς ἕνεκεν σ(ωτηρ)ίας αὐτοῦ ἐγράφη δὲ διὰ (χειρὸς) τοῦ ᾿Αργυροῦ ᾿Ιω(άννου) τελειωθὲν κατὰ μῆνα Φε(βρουάριον) τῆς ιδ' ἰνδ. τοῦ Ϛωνδ' ἔτους.


Στο φ. 9β, κάτω από εικόνα του αγίου Σάββα και του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, η επιγραφή· "τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ δέησις του Προκοπίου".

Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 1199
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 202. Χρυσάνθου, ᾿Εκκλ. Τραπεζοῦντος, ó. 413. Darrouzs, Calendriers, ó. 82.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣτίχοι εἰς τήν Θεοτόκον. Τυπικόν Λαύρας ἁγίου Σάββα, κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΟ κώδικας Αθων. Παντελεήμονος 701, 14ου αι., έχει γραφεί επίσης από τον Ιωάννη Αργυρό (Λάμπρου, Αγ. Ορος, Β, 417).
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία