Σημείωμα #1741

Αύξων Αριθμός1741
Σημείωμα Χρονολογία27 Μαΐου 1348
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἔδοκεν ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ Μαρία Γεωργίου τοῦ Ραύτη καὶ ἡ μ(η)τ(έ)ρα αὐτῆς βοήδ(ι) α' ὡς διὰ ψυχηκὴν σ(ωτη)ρίαν · αἰωνία αὐτῆς ἡ μνήμη, ἐχρονίας ϚωνϚ' (f. 230).
Κώδικας ΧρονολογίαParis...................1588
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarr...................., ó. 47.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία