Σημείωμα #1743

Αύξων Αριθμός1743
Σημείωμα Χρονολογία28 Μαϊου 1348
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἦλθεν ὁ Κωνσταντῖνος Γεωργίου τοῦ Λημον( ) καὶ ἡ σύμβιος αὐτοῦ εἰς τὴν ἁγίαν μωνὴν καὶ ἐδώκασιν βοήδ(ι) α' καὶ ἀμπέλιν στιχ(ίων) ιδ' εἰς τὴν Λημόν(α) σύμπλιον τοῦ μοναστηρίου καὶ αἰωνία αὐτῶν ἡ μνήμη, ἐχρ(ονίας) ϚωνϚ', καὶ ἠσπίτια εἰς τ... δ... (f. 231).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Paris. 1588, ó. 47.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία