Σημείωμα #1753

Αύξων Αριθμός1753
Σημείωμα Χρονολογία18 Αὐγούστου 1348
ΣημείωμαϚωνϚ' τοῦ χριστοῦ (f. 3)
Κώδικας Χρονολογία῾Ιεροσόλυμα ῾Ελλην. Πατριαρχείου [olim Λαύρας ἁγ. Σάβα 234] (13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Autres mss, ó. 147.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Ασκητικά κείμενα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία