Σημείωμα #1754

Αύξων Αριθμός1754
Σημείωμα ΧρονολογίαΣεπτέμβριος 1348
Σημείωμα+ ἐγράφη δι᾿ἡμερῶν τεσσαράκοντα. ἐτελειώθη δὲ | κ(α)τὰ μῆνα σεπτ(έμβ)ρ(ιον) τῆς β' ἰν(δικτιῶν)ος· τοῦ Ϛοῦ ωοῦ ν~ζ' ἔτους + (f. 323r).
Κώδικας ΧρονολογίαGlasgow, Univ. Libr. Hunter 424
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Gr. Brit., ó. 116.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠλουτάρχου, Βίοι παράλληλοι
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία